ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยนางสาวเมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล ผู้แทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 54 โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ

ในโอกาสนี้ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร ได้มอบของที่ระลึกแก่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ด้วย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย