ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีมอบทุน Posco Asia Fellowship ปี 2563 แก่นิสิตจุฬาฯ

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ และมูลนิธิ POSCO TJ Park จัดพิธีมอบทุนการศึกษา Posco Asia Fellowship ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตจุฬาฯ จำนวน 10 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมี Mr.Ha Kyungsik และ Mr.Kim Jonkduk ตัวแทนจากบริษัทโพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารวม 15,000 USD โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย