ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับ CECEP Talroad Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ CECEP Talroad Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก Ms.Chang Yumeng, Counsellor for Cultural Affairs สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และพล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามออนไลน์ครั้งนี้ด้วย
สัญญาความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีเป้าประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการพัฒนาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็น Smart City โดยความร่วมมือนี้จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือในด้าน Smart City ระหว่างไทย-จีน ทั้งในระดับเอกชน คือ บริษัท CECEP Talroad กับจุฬาฯ และระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย