ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม (ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ในโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม (ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์” โดย อ.ดร.นันทนา อนันต์โกศล สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. บรรยายและอภิปรายถาม-ตอบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/36na9iH

หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โดยจะแจ้งลิงค์การบรรยายผ่าน Application Zoom ก่อนวันบรรยายพิเศษ 1 วัน ผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย