ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายสักการะและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ โถง    ชั้น 1 อาคารจามจุรี 5

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย