ข่าว

ผู้บริหารจุฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารจุฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X