ข่าว

ศูนย์สุขภาวะทางจิต บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 เพื่อดูแลสุขภาพภาวะทางจิตของบุคลากรจุฬาฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 โดยมีนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโครงการ CU Sustainable Well-Being ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ที่ https://forms.gle/qYpbeNsdEmY2brNGA
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 062-454-8095
หรือที่ E-mail: contactchulacare@gmail.com  

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X