ข่าว

Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ

Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ประธานในการรับรอง Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X