Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ประธานในการรับรอง Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X