หารือการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Georgy Toloraya, Director of Department, Russkiy Mir “Presidential Russkiy Mir Foundation ประเทศรัสเซีย ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X