หารือการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Georgy Toloraya, Director of Department, Russkiy Mir “Presidential Russkiy Mir Foundation ประเทศรัสเซีย ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X