ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมงาน GenEd Fair 2021 ปี 2/63

ศูนย์การศึกษาทั่วไป (GenEd) ขอเชิญเข้าร่วมงาน GenEd Fair ซึ่งในปีนี้งานจัดในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Change & Share” ภายในงานพบกับ

  • แนะนำรายวิชาใหม่สุดปัง
  • GenEd Talk กับแขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, คุณสาระ ล่ำซำ, คุณปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ (อาร์ตี้) และคุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ (มิว) เป็นต้น
  • กิจกรรม Workshop จาก CUVIP อาทิ และ Macrame สวนแขวนแสนสวยด้วยเชือกถัก โดย ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์, ทักษะที่จำเป็นของนักการตลาดในอนาคต โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล และ Productive emotional management โดย คุณนิธิวัชร์  ตันติภัสร์สิริ (ครูกรีน) เป็นต้น
  • นิทรรศการ Online อาทิ  GenEd New Normal Online Learning, CUVIP GenEd MicroCredit, รูปแบบการเรียนการสอน GenEd Online และ Blended Learning ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมค้นหาตัวเอง  โดย WE Space เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีเกม และรายวิชา GenEd ที่สามารถรับนิสิตเพิ่มได้  

ผู้สนใจที่ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ http://www.fair.gened.chula.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3828 หรือ facebook : cu.gened

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย