ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีตักบาตรปีใหม่ ปี 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงดพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2564  ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยจะนำภัตตาหารไปถวายพระสงฆที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และขอเชิญประชาคมจุฬาฯ รับพรปีใหม่จาก ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-3286

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย