ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓)

_____________________

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก  จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่กรณี ที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานหรือ                รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล

ข้อ ๓ ให้จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อ ๔ ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19            ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนกิจกรรมของนิสิตขอให้งดหรือเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า