ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวน Work (out) from Home เต้นซุมบ้าออนไลน์ฟรี

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการชาวจุฬาฯสง่างามในช่วง Work from Home กับกิจกรรมเต้นซุมบ้าออนไลนโดยครูก้อง ครูผู้สอนเต้นซุมบ้าที่มากความสามารถ  ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เข้าร่วมเต้นซุมบ้าออนไลน์ได้ที่ https://www.zumba.dance/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย