ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังรายการ “คุยกับเด็กจุฬาฯ” สนทนาสนุกๆ กับนิสิตเก่าหลากรุ่นหลายคณะ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
​ขอเชิญฟังรายการ
“คุยกับเด็กจุฬาฯ” รายการวิทยุสำหรับเด็กจุฬาฯ ไม่จำกัดคณะหรือวัย สนทนากันสนุกๆ ประสาน้องพี่สีชมพู ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz  ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 -18.50 น.  ดำเนินรายการโดย พี่อ้าย พงศ์อมร สุขสมจิตร

วันเสาร์ที่  9 มกราคม 2564 สนทนากับสิงห์ดำสาวนักเที่ยว  ศิลปินและสไตลิสท์อิสระ “ป๊อปแป๊บ ปานเกศ ศาตะมาน”

ฟังรายการย้อนหลัง ep.1 ได้ที่ https://bit.ly/3hRcBDg
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ​dek.chula.ac.th หรือ Facebook ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย