ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 อีกครั้ง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ให้บริการยืมคืนหนังสือของหอสมุดกลาง

ส่งให้ด้วยใจสู้ภัย COVID-19ยืม” เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

🔹ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี   LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และ STATUS เป็น CHECK SHELVES

🔹ยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม ต่อ 1 คน

🔹ยืมได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากต้องการคืนก่อนกำหนดสามารถส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์

🔹หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน

🔹สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ I-House สำนักงานวิทยทรัพยากรจะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง

🔹บริการนี้จะติดต่อกับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ ผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง โดยข้อมูลการติดต่อ ห้องสมุดจะใช้เพื่อการให้บริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  โทร.0-2218-2929

 www.car.chula.ac.th    

E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th 
Line@ : culibrary 
Facebook : chulalibrary

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย