ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 อีกครั้ง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ให้บริการยืมคืนหนังสือของหอสมุดกลาง

ส่งให้ด้วยใจสู้ภัย COVID-19ยืม” เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

?ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี   LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และ STATUS เป็น CHECK SHELVES

?ยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม ต่อ 1 คน

?ยืมได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากต้องการคืนก่อนกำหนดสามารถส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์

?หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน

?สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ I-House สำนักงานวิทยทรัพยากรจะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง

?บริการนี้จะติดต่อกับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ ผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง โดยข้อมูลการติดต่อ ห้องสมุดจะใช้เพื่อการให้บริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  โทร.0-2218-2929

 www.car.chula.ac.th    

E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th 
Line@ : culibrary 
Facebook : chulalibrary

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย