ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 เพื่อดูแลสุขภาพภาวะทางจิตของบุคลากรจุฬาฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 โดยมีนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโครงการ CU Sustainable Well-Being ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ที่ https://forms.gle/qYpbeNsdEmY2brNGA
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 062-454-8095
หรือที่ E-mail: contactchulacare@gmail.com  

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย