ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 เพื่อดูแลสุขภาพภาวะทางจิตของบุคลากรจุฬาฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 โดยมีนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโครงการ CU Sustainable Well-Being ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ที่ https://forms.gle/qYpbeNsdEmY2brNGA
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 062-454-8095
หรือที่ E-mail: contactchulacare@gmail.com  

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย