ข่าวสารจุฬาฯ

คอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันภาษา จุฬาฯ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ

สถาบันภาษา จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ (English for Career Success) สำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงาน โดยใช้สื่อการสอนแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล และแบบกลุ่มสอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯโดยเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom และทำ Workshop ณ สถาบันภาษา จุฬาฯ

เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Workshop ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาฯ

สมัครเข้าเรียนได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/asd/index.html  
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-6017

หรือ https://www.facebook.com/CULIChula

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย