ข่าว

จุฬาฯ จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติ ครั้งที่ 12

จุฬาฯ จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติ ครั้งที่ 12

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่12 ในชื่อโครงการ“12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship” ระหว่างวันที่ 30มิถุนายน-4กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 8.00-18.00 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เสริมสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต้องทำการสมัครเข้าร่วมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://www.facebook.com/EUTH.Intervarsity.Debate และติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2pWpggb เเละสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-810-0811 และ080-059-8555

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X