ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร” Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 62″

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 62”  ระหว่างวันที่ 1 -19 กุมภาพันธ์ 2564  วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันพุธ) เวลา 18.00 – 19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดอบรมในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ Logistics ในเรื่องต่างๆ สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่อบรมครบตามเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครออนไลน์โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดตามรายละเอียดการอบรมได้ทาง http://www.cuti.chula.ac.th/courses/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : fb.com/CUTransInst

Email : cuti@chula.ac.th หรือ pichanun.t@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย