ข่าวสารจุฬาฯ

“Visual & Design Thinking for Well-being” กิจกรรมจัดระเบียบความคิดเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ (Chula Student Wellness) ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Visual & Design Thinking for Well-being  ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีอาจารย์พราวพรรณราย มัลลิมาลย์ (อาจารย์แพรว) นักออกแบบการเรียนรู้จาก Artipania และศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร (พี่มิล) นักจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านในเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นวิทยากร

Visual & Design Thinking for Well-being เป็นกิจกรรมจัดระเบียบความคิดของตนเองให้เข้าที่ เพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึง โดยประยุกต์ศาสตร์ด้านการออกแบบเข้ากับกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อมุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกผ่านภาพวาดลายเส้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นิสิตและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/5T62wWX2dRBS6aqi6

กิจกรรมการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Visual Thinking

  • ปรับพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการวาด
  • เรียนรู้หลักในการใช้ภาษาภาพ 
  • สะสมคลังศัพท์ภาพของตัวเอง

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Design Thinking

  • A New Way to Solve Your Problem เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการแก้ปัญหาคาใจ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://wellness.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/chulastudentwellness/
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-0540 หรือ 08-5042-2626

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย