ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “RightBaan” สื่อกลางรวบรวมสัตว์จรจัด ที่รอเจ้าของใหม่มารับกลับบ้าน

สุนัขและแมวจรจัดเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป ในแต่ละปีมีสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมาก รวมทั้งการส่งต่อข่าวสารการอุปการะสัตว์จรจัดยังกระจัดกระจายหลายช่องทาง นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 6 ประกอบด้วย กมลวรรณ เส้งเสน (บีม) วณิชกานต์ ใจบุญ (แก้ม) พิมพกานต์  เสียงเรืองแสง (พิม) พิมพ์รัมภา  เก้าเอี้ยน (พริม) เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชัน “RightBaan” สำหรับเป็นสื่อกลางรวบรวมสัตว์จรจัดจากสถานพักพิงต่างๆ เพื่อส่งต่อสู่เจ้าของใหม่ให้เจอกันง่ายขึ้น

พิมพ์รัมภา เก้าเอี้ยน (พริม) นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตัวแทนผู้คิดค้นเว็บแอปพลิเคชัน เปิดเผยว่า “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต (Senior Project)  พวกเรามองเห็นถึงปัญหาเรื่องสัตว์จรจัดที่มีมานานมากแล้ว และเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข ในฐานะนิสิตสัตวแพทย์จึงมองหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ ประกอบกับปีนี้ทางคณะเปิดโอกาสให้นิสิตทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมมากขึ้น พวกเราจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมสัตว์จรจัดจากที่ต่างๆ มาอยู่ในช่องทางเดียวกัน เพื่อส่งต่อให้ผู้ต้องการอุปการะต่อไป”

เว็บแอปพลิเคชัน “RightBaan” รวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ ของสัตว์ เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการทำหมัน รวมไปถึงรูปภาพและเรื่องราวของสัตว์แต่ละตัว เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมในการรับเลี้ยงสัตว์ และต้องการให้สัตว์จรจัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีการรวบรวมสุนัขและแมวจรจัด   ให้ผู้สนใจนำไปอุปการะ ส่วนในอนาคตวางแผนจะเพิ่มสัตว์ประเภทอื่นๆ ให้มากขึ้น

สำหรับฟังก์ชันการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย

1. การสร้างโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ของตนเอง
2. การเลือกประเภทสุนัขหรือแมวที่ต้องการ เช่น สี พันธุ์ อายุ หรือตัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
3. ช่องทางการติดต่อขอรับเลี้ยงสุนัขหรือแมวจากผู้ดูแลโดยตรง
4. การกด Favorite ชื่นชอบสัตว์เพื่อเข้าไปอยู่ใน List และสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้
5. รวบรวมช่องทางการติดต่อผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้ที่เป็น Partner

ส่วนในอนาคตจะพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติม ได้แก่ ช่องค้นหาที่สามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้ และ Notification Alert ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลสัตว์ที่ต้องการ เช่น สี อายุ เมื่อมีสัตว์เข้ามาตรงกับความต้องการ   เว็บแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนให้ทราบ

“ขอชวนเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการ หรือลองเข้ามาชม  สามารถเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานได้ เราจะได้นำไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น” น้องพริม กล่าว

สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “RightBaan” ได้ที่ www.RightBaan.com
(ในระยะเริ่มต้น แนะนำให้เปิดใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง ios และ android)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย