ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมกิจกรรมหลักสูตร CUVIP “ปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น “CUVIP” ชวนมา “ปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์” โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เนื้อหาของหลักสูตรนำเสนอความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ การฝึกฝนวิธีหาไอเดียแปลกใหม่แบบต่างๆ และวิธีเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำหรือต้นแบบแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

นิสิต บุคลากร นิสิตเก่าจุฬาฯ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://bit.ly/3sLS7kz
บุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://bit.ly/3sLS7kz

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร CUVIP ได้ที่
Facebook : CUVIP Project
LINE : cuvipchula
โทร : 0-2218-3920
www.cuvip.gened.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย