ข่าวสารจุฬาฯ

When CU Work from Home คลิปวิดิโอ “บรรเทาอาการปวดคอ บ่า ไหล่”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ และศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชาวจุฬาฯ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในช่วงทำงานที่บ้าน ด้วยคลิปวิดีโอ “When CU Work from Home” วิธีบรรเทาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ โดยการยืดเหยียดร่างกายด้วยวิธีที่ง่ายและถูกต้อง

รับชมคลิปวิดีโอได้ที่

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย