ข่าวสารจุฬาฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Risk Management” รุ่นที่ 20

ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง แต่เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดในระยะยาว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 20  ( Risk Management ) เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 6  มีนาคม 2564 ทุกวันอังคาร วันพุธ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง พร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 ดูรายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/38c6ll9
 สมัครออนไลน์  https://bit.ly/3p76BJ5
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-893-7286
 Line : @cu_learn

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย