ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมสารคดีพิเศษรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมสารคดีพิเศษรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี แทนการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งได้มีการเลื่อนการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 จากวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2418-2568, 0-2418-0917, หรือที่  http://www.princemahidolaward.org  E-mail : pmaf@mahidol.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย