ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนโควิด-19

นิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนช่วยเหลือได้แล้ว

โดยสามารถสมัครขอรับทุนผ่านทาง Application CU NEX 

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับทุนฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด

หรือหากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบ โปรดติดต่อที่ CU NEX Call Center

โทร.0-2008-6556 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย