ข่าวสารจุฬาฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมจัด โครงการ “เชื่อมต่อผู้ให้-ผู้รับ ช่วยเหลือชาวสมุทรสาคร”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ  Digital Social Responsibility in Logistics  ซึ่งเป็นโครงการ ส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ให้สู่ผู้รับ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่ขาดแคลน เพื่อให้ JWD นำไปจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและร่วมกันฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้แก่จังหวัด เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ JWD จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
โดยส่งข้อความเข้ามาทางเพจ Facebook: CBSChula https://www.facebook.com/cbsAcademyChula/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-5758 หรือ 09-8272-2902

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย