ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาโต๊ะกลม “การเปลี่ยนแปลงของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อะไรคือบทบาทของพลเมือง”

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และ ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) มูลนิธิ Heinrich Boll และ UN WOMEN ขอเชิญร่วมเสวนาโต๊ะกลม “การเปลี่ยนแปลงของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อะไรคือบทบาทของพลเมือง” (Urban Changes in Southeast Asia: what is the citizen’s role?)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2564 เวลา 17.30 – 20.30 น. (เสวนาเริ่มเวลา 19.00 น.) ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ (เสวนาภาษาอังกฤษตลอดรายการ) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความคิดที่กรุงเทพฯ (Bangkok’s Night of Ideas 2021) ทั้งในประเด็นของโรคระบาดโควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สีเขียว ทางเดินเท้าไร้คุณภาพ และอื่นๆ

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

• ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)

• ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต

จุฬาฯ และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

• Dr. Adele ESPOSITO นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส

• Dr. Dominique ALBA ผู้อำนวยการ Paris Urbanism Agency (APUR)

• ม.ล. จิรทิพย์ เทวกุล ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “ยังธน”

 ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://afthailande.org/th/event/?eventId=1452

(ที่นั่งจำนวนจำกัด) หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทางเพจ UDDC – Urban Design and Development Center https://www.facebook.com/uddcbangkok/

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย