ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลารับสมัคร The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับหอการค้ากรุงเทพ-ญี่ปุ่น ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ The Comprehensive course in Japanese Innovation Program  ตั้งแต่บัดนี้ –  10 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ The Comprehensive course in Japanese Innovation Program จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ระบบการบริหารพื้นฐาน เทคโนโลยี การนำเสนอและนวัตกรรมการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีจากทุกคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมหัวข้อความรู้จำนวน 9 ครั้ง และการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอโครงการ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-6330 หรืออีเมล kannika.sw@chula.ac.th (คุณกรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์)

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย