ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรม “Brush calligraphy” เขียนอักษรประดิษฐ์ ค้นคำจากใจ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ มาลองสำรวจตัวเองผ่านการเขียนอักษรแบบ Brush calligraphy ทบทวนและสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนี้จากคำหรือประโยคที่ตรงใจ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ “Brush calligraphy เขียนอักษรประดิษฐ์ ค้นคำจากใจ” โดยมี ดร.พิมพนิต คอนดี และ คุณอังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยาการปรึกษา เป็นวิทยากร กิจกรรมจะจัดทาง Zoom Application ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 – 20.00 น. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/g1oSdF6A8iBtxNiLA

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้เข้าร่วมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมทางอีเมลที่สมัคร และสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ได้ทั้งพู่กันและสีน้ำ ปากกาหัวพู่กัน หรือ ipad

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: chulastudentwellness หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://wellness.chula.ac.th/?q=th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย