ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “สุขใจ…ให้โลหิต”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ  ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) และสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “สุขใจ…ให้โลหิต” ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้า 7-11 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ สำหรับผู้บริจาค 100 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกฟรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7008 หรือที่ www.chulabook.com

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย