ข่าวสารจุฬาฯ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการพัฒนาคนกับการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร. ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์   ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็น “การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย