ข่าวสารจุฬาฯ

มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกรับมือโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รวมเป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับโรคไวรัส โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้จำนวน 6,000,000 บาท

เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2552 มาโดยตลอดทุกปี

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย