ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วม “ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ www.cas.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ DAD.OAA@chula.ac.th

(หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวที่กำหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย)

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย