ข่าวสารจุฬาฯ

Deliver Kindness ส่งน้ำใจชาวจุฬาฯ ถึงจุฬานิวาส

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดกิจกรรม Deliver Kindness ส่งน้ำใจชาวจุฬาฯ ถึงจุฬานิวาส รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ของอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 หน้ากาก Faceshield ถุงมือยาง เน็ตคลุมผม ชุด PPE เป็นต้น เพื่อส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปมอบให้บุคลากรที่อาศัยที่หอพักจุฬานิวาสที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประชาคมจุฬาฯ สามารถนำสิ่งของมามอบให้ได้ที่จุดรับบริจาค ณ อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 098-272-2902 หรือ Line : cbschula

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย