ข่าวสารจุฬาฯ

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ONLINE “ซอชวนฝัน วันแห่งความรัก” โดยวง Siam Vacation

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญ ชมรายการ “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” ONLINE  “ซอชวนฝัน วันแห่งความรัก” โดยวง Siam Vacation นำโดย อ.เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี และคณะ พบกับบทเพลงไพเราะมากมายในบรรยากาศของวันแห่งความรัก วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: CU Art Culture และ Youtube: https://www.youtube.com/c/cuartculture

รายการ “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” ต่อยอดมาจาก “รายการจุฬาวาทิต” การแสดงดนตรีไทยที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2532 โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ซึ่งมีพันธกิจด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย