ข่าวสารจุฬาฯ

ทุนโควิดช่วยนิสิตจุฬาฯ คลายวิกฤตโควิด-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต “ทุนโควิด-19” ภายใต้นโยบาย 10 พลัส พลัส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตและครอบครัวจากสถานการณ์โควิด-19 โดยนิสิตทุกระดับการศึกษาแจ้งความจำนงขอรับทุนผ่านแอปพลิเคชัน CU NEX เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วเมื่อครั้งโควิด-19 ระบาดระลอกแรก

กฤตย์ติศรณ์ อุ้ยวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้ได้รับทุนโควิด-19 จากจุฬาฯ ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว และได้ขอทุนโควิดจากจุฬาฯ อีกครั้ง เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนโควิด-19 จากจุฬาฯ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้คุณพ่อซึ่งทำงานรับจ้างขับรถออกต่างจังหวัดต้องตกงาน ส่วนคุณแม่รับจ้างรีดผ้าก็มีงานน้อยลง ส่วนตนเองปกติจะรับสอนพิเศษวิชาเคมีให้น้องๆ มัธยมปลายก็ไม่มีงานสอน เงิน 10,000 บาทจากจุฬาฯ ช่วยจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“การขอทุนโควิดใช้ระยะเวลาไม่นานเพียง 12 วัน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CU NEX และรอพิจารณา สำหรับนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 สามารถขอทุนจากจุฬาฯได้ ซึ่งจุฬาฯ ให้ความช่วยเหลือนิสิตในทุกๆด้าน ขอบคุณจุฬาฯ ที่ให้ความช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์เช่นนี้” กฤตย์ติศรณ์ กล่าว

ดวงกมล ไชยโกษี นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนขอทุนโควิด-19 จากจุฬาฯ ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก สถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่ารอบแรก กิจการร้านถ่ายรูปของคุณพ่อไม่ค่อยมีลูกค้า ส่วนคุณแม่เป็นทีมงานจัด งาน Event ก็ไม่มีงานเข้ามา เงินที่ได้จากจุฬาฯ จะนำไปจ่ายค่าหอพัก และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่ต้องขอจากพ่อแม่

“ขอบคุณจุฬาฯ ที่ให้ทุนนี้แก่นิสิต สามารถช่วยเหลือและนำเงินที่ได้มาใช้ในกรณีที่จำเป็น จุฬาฯ ดูแลเอาใจใส่ นิสิตเป็นอย่างดีอยากให้ผู้ที่เดือดร้อนขอทุนเข้ามา ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้ระยะเวลาไม่นาน” ดวงกมล กล่าว

วราภรณ์ สุพิศ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ เผยว่า ทราบข่าวการให้ทุนโควิด จาก CU NEX ซึ่งตนก็ได้ขอทุนโควิดจากจุฬาฯครั้งแรก และครั้งนี้ก็ได้ขอรับทุนจากจุฬาฯ อีกครั้ง เนื่องจากทางบ้านเปิดร้านขายของชำซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ทำให้ทางบ้านขาดรายได้

“ทุนนี้มีส่วนช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางบ้านได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังนำมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าหอพักได้ด้วย ขั้นตอนการขอทุนก็ไม่ยุ่งยาก แค่ยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน CU NEX อยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 สามารถขอรับทุนสนับสนุนทุนจากจุฬาฯ” วราภรณ์ กล่าว

ไอรดา บุญธรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ทราบข่าวการให้ทุนโควิด-19 จากเพื่อนต่างคณะ การขอรับทุนสนับสนุนในครั้งนี้เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีรายได้ลดลงจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ทุนสนับสนุนจากจุฬาฯ จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเทอม ค่าหอพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในครอบครัว นอกจากนี้ตนยังได้ขอรับการสนันสนุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ตในโครงการ 10 พลัส พลัส เพื่อนำมาใช้ในการเรียนออนไลน์อีกด้วย

“ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการ 10 พลัส พลัส ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อน สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่กำลังขาดรายได้เป็นอย่างมาก หากใครมีปัญหาเดือดร้อนก็อย่ารอช้า จุฬาฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนิสิตทุกคนที่เดือดร้อน” ไอรดา กล่าว

ติดตามรายละเอียดการสมัครขอรับทุนโควิด-19 จากจุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/41017/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย