ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 23 กุมภาพันธ์ 4 และ 10 มีนาคม 2564

เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ปี 2564

คณะทำงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (Talk of Integrity) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ

  1. “กลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับคนไทย 4.0” ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Facebook Live
  2. “ACT Ai: นวัตกรรมจับทุจริต ปิดช่องว่างคอร์รัปชัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 ผ่าน Zoom
  3. “เสริมสร้างค่านิยมจุฬาฯ ด้วยจิตวิญญาณบริการแบบญี่ปุ่น Omotenashi” ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 ผ่าน Zoom

บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งสามหัวข้อ ตามวันและเวลาดัวกล่าว

Link ลงทะเบียน > https://form.jotform.com/210397927923465
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0267 (ร่มหทัย) 0-2218-3067, 092-250-0233 (อวิรุทธ์)

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย