ข่าวสารจุฬาฯ

เปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการของคณะและหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากสถานการโควิด-19

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

ปิดทำการสำนักงาน ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 การรับ-ส่งเอกสาร ใช้บริการผ่านทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CU-LessPaper) ติดต่อประสานงาน โทร. 099-132 -6622 (เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือ E-Mail : SHECU@CHULA.AC.TH ระบบรายงานอุบัติเหตุและแจ้งสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“ปิดให้บริการ” เนื่องจากประกาศจุฬาฯ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php?id=2279

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ปิดทำการและหน่วยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 12-28 ก.พ. 64

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และ Chula UltimateX Library

ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และหยุดทำการวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ เวลา  10.00 – 17.00 น.
สอบถามการรับบริการต่างๆ ผ่านทาง Facebook หรือ Line : Osotsala

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้บริการตามปกติ เฉพาะสำนักงาน อาคารจามจุรี 9 และสาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
(วันจันทร์ – ศุกร์) สาขาอื่นๆ ปิดให้บริการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ อาคารจามจุรี 9 เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการเวลา 08.45 – 15.15.น.

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cusc.chula.ac.th/wordpress/

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ปิดที่ทำการชั่วคราวระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารโครงการได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) โทร. 08-0812-3946 หรืออีเมล์ unisearch@chula.ac.th

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

 1. ปิดการให้บริการทุกระบบ ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 2. เปิดคัดกรองโควิด -19
 3. เปิดให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน ได้แก่
  – การส่งต่อไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  – จ่ายยาเคสต่อเนื่องกลุ่มโรคประจำตัวเท่านั้น เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ (09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.)
  – จ่ายยาจิตเวช สำหรับนิสิต ตามใบสั่งแพทย์ (09.00-15.00 น.)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-0568

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย