ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 8/2564

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ฉบับที่ 8/2564

—————————————————————–

ตามที่คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการพบบุคลากรจุฬาฯ ติดเชื้อ COVID-19 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามประกาศที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ขอแจ้งความคืบหน้าดังต่อไปนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม และจากการติดตามผลการรักษาบุคลากรที่ติดเชื้อที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าทุกรายไม่มีอาการน่าเป็นห่วง
  2. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ติดต่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดเข้ามารับการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ยังได้ให้กลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่พักอาศัยที่หอพักจุฬานิวาสซึ่งผลตรวจรอบแรกเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) มาตรวจคัดกรองเชิงรุกซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งผลการตรวจให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ขอเน้นย้ำว่าการกระจายของเชื้อโรคในครั้งนี้ยังอยู่ในบริเวณหอพักจุฬานิวาสเท่านั้น จึงไม่ใช่การกระจายของโรคในลักษณะเป็น “คลัสเตอร์จุฬาฯ” ซึ่งอาจสื่อถึงพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจสุ่มเสี่ยงให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมในวงกว้างเกินความจำเป็น

อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดและคณะกรรมการโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19” หรือ แอปพลิเคชัน CU NEX และ CU NEX Staff

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย