ข่าวสารจุฬาฯ

แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19”

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าว”ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
– ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.นพ.จิรุฒม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับชมการ Live สดผ่านทาง Facebook

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4000

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย