ข่าวสารจุฬาฯ

“CHULA MOOC” คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนรอบที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยรายวิชาที่น่าสนใจ ดังนี้

  • การตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC รุ่นที่ 2
  • มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 2
  • พูดจาภาษารัสเซีย รุ่นที่ 2
  • มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต รุ่นที่ 2
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม รุ่นที่ 3

อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย