ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Scopus: การยกระดับวารสาร เพื่อเข้าสู่ฐานนานาชาติ”

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ฝ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Scopus: การยกระดับวารสาร เพื่อเข้าสู่ฐานนานาชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยมี Mr.Alexander Van Servellen จาก Elsevier เป็นวิทยากร

.               ผู้สนใจสามารถลงลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://bit.ly/3oYEBH8 หรือสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ โทร.0-2218-0203

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย