ข่าวสารจุฬาฯ

ส่งความห่วงใยและกำลังใจจากอธิการบดีสู่ชาวจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ชาวจุฬาฯ จากการที่มีบุคลากรจุฬาฯ ที่หอพักจุฬานิวาสติดเชื้อโควิด-19

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในหอพักจุฬานิวาสอย่างดีที่สุด ทั้งผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยง โดยการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการตรวจคัดกรองในเชิงรุก และจัดที่พักที่เหมาะสมให้ทุกคนได้พักอาศัยอย่างปลอดภัย

• ขอให้ทุกคนมีสติ “มีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” ต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจมีความคลาดเคลื่อน และโปรดมั่นใจว่าจุฬาฯ จะทำหน้าที่ในการดูแลท่านอย่างดีที่สุด เรามีคณะกรรมการโควิด-19 นำโดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล และทีมงานจากทุกคณะและส่วนงานเข้ามาร่วมมือกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคน

• โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงให้เห็นว่าชาวจุฬาฯ ไม่เคยทิ้งกัน และฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ช่วยเป็นหูเป็นตา หากจุฬาฯ ปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ประเทศชาติก็จะปลอดภัย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

ติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/covid-19/ และ แอปพลิเคชัน CU NEX และ CU NEX Staff

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย