ข่าวสารจุฬาฯ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 รอบที่ 2 ทางออนไลน์

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 15   – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16.00 น. โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกโดยใช้แบบประเมินความพร้อม ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://bit.ly/2NCG091

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบรับสมัครคัดเลือก
https://drive.google.com/file/d/1kMsgYAEsE9OMcf3VnE6rjCtbpHBQzXAc/view

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2218-2746 หรือ E-mail : satite@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย