ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 75 ปี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและบำเพ็ญกุศลฉลองเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ศ.(กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมในพิธี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย