ข่าวสารจุฬาฯ

“Podcast สำหรับชาวจุฬาฯ” ฟังเพลินได้ความรู้

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ เชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมฟัง Podcast สื่อการฟังในรูปแบบใหม่ที่รวบรวม Podcast จากหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาฯ และสื่อภายนอก มาแบ่งปันเสริมสร้างความรู้ พร้อมความเพลิดเพลินให้แก่บุคลากรจุฬาฯ โดยนำเสนอในรูปแบบ Series

โดยซีรี่ส์แรกเป็นความรู้จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต (Center for Psychological Wellness) คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา เล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการดูแลจิตใจ ดังนี้

Clip 1 “Hopelessness” จะรับมือกับความสิ้นหวังได้อย่างไร

Clip 2 “จัดใจกับการทำงาน”

Clip 3 “Gratitude ในวันที่ฉันกลับมา ขอบคุณตัวเองและสิ่งรอบตัว

เข้าร่วมฟัง Podcast ได้ที่ https://bit.ly/37nVk0n หรือรับชมได้ทาง CU NEX Staff

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย