ข่าวสารจุฬาฯ

รายการ “สุขหยุดโรค” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN สัมภาษณ์งานนวัตกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 7 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวรายการ “สุขหยุดโรค” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN สัมภาษณ์ อ.ดร.ธีรพงศ์ ยะทา หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องผลงานวิจัย “หุ่นยนต์ชีวภาพนำส่งสารสกัดจากสมุนไพรไทย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถกำหนดเวลาปลดล็อกโพลิเมอร์ที่ห่อหุ้มผิวนอกของอาหารได้เพื่อให้ผนังลำไส้ดูดซึมสารอาหารหรือตัวยาสำคัญที่ต้องการให้ร่างกายได้รับ ลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารระหว่างกระบวนการย่อยที่สารอาหารอาจถูกทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร วัสดุที่ใช้ในการแปรรูปเป็นหุ่นยนต์ชีวภาพผลิตจากโพลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ สาหร่ายทะเล เปลือกกุ้ง ปู ซึ่งราคาไม่แพง ปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการห่อหุ้ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากขมิ้นชัน ใบบัวบก งาดำ และถั่งเช่า ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมส่วนเคลือบสมุนไพรนาโนนี้เข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จดสิทธิบัตร “หุ่นยนต์ชีวภาพนำส่งสารสกัดจากสมุนไพรไทย” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย