ข่าวสารจุฬาฯ

ไทยเบฟ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ให้จุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย