ข่าวสารจุฬาฯ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “โรงเล่า” เสิร์ฟ(เรื่อง)เล่า หลากหลาย จากโรงบ่ม (วัฒนธรรม)อินเดีย

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเล่า” เสิร์ฟ(เรื่อง)เล่า หลากหลาย จากโรงบ่ม (วัฒนธรรม)อินเดีย เพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสรสชาติ(เรื่อง)เล่าแสนอร่อย ละมุนหู ชง(เรื่อง)
โดย ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร. บุณฑริกา บุญโญ

กิจกรรม “โรงเล่า” จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในวันอาทิตย์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
รับชมได้ทาง Facebook Live ของ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/southasianlanguageschula

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย